2. týden: video č. 1 - Emocionální zdi a jak si vyháníme lásku ze svého života...

...

sdasda

 

Kolem svého srdce jsme si vytvořili zdi, které nás chrání před bolestí, kterou jsme na cestě životem zakoušeli. Tyto zdi jsou také překážkou k lásce a štěstí.

Je několik způsobů, jak si vyháníme sami lásku ze svého života:

  • Předstíráme, že všechno je v nejlepším pořádku, zatímco ve skutečnosti nás něco trápí
  • Cítíme k někomu hlubokou náklonnost, ale málokdy mu to dokážeme říct, dokonce odmítáme dát najevo své pocity
  • Neptáme se na to, co bychom chtěli vědět, protože se zamítavé odpovědi
  • Rádi bychom trávili více času s lidmi, na kterých nám záleží, ale jsme příliš zaneprázdněni prací a jinými povinnostmi
  • Jsme tím nejhorším kritikem sebe sama

Cvičení č. 1:

Napište si seznam, jak od sebe ze svého života vyháníte lásku.

Cvičení č. 2:

Koho do sebe odháníte?

KROK PRVNÍ:  Napište si seznam lidí, kteří jsou pro vás důležití, včetně členů rodiny, manžela/ky, rodičů, přátel.

KROK DRUHÝ: Odpovězte na každou ze čtyř následujících otázek s ohledem na každého člověka, uvedeného ve vašem seznamu.

1. Co by _____ řekl/a o tom, jak ji/jej od sebe odstrkuji?

2. Když to dělá, jak se _____ cítí?

3. Co ode mne _____ potřebuje?

4. Moje "výmluvy" proto, že _____ nedávám to, co potřebuje jsou:

KROK TŘETÍ: Jakmile jste skončili s tímto cvičením, znovu si ho přečtěte. Položte sami sobě tyto otázky:

1. Mělo by mnoho lidí, kteří jsou mně blízcí, stejné stížnosti ohledně toho, jak je od sebe odháním?

2. Jak obtížné by to pro mne bylo, kdybych se měl chovat tak, aby se mojí blízcí cítili šťastnější?

3. Jsou pro mne moje výmluvy důležitější než láska k těm, na kterých mně záleží?

KROK ČTVRTÝ: učiňte rozhodnutí strhnout některé ze svých emocionálních zdí. Začněte tím, že se o výsledky tohoto cvičení podělíte se svým partnerem a svou rodinou. Požádejte je o vyjádření, jak přesní jste byli v pochopení jejich pocitů. Dejte jim najevo, že chcete prožívat víc jejich lásky a blízkosti, a požádejte je o pomoc.

Your Header

Meditace o emocionálních zdech...