Dokáže síla ženské energie rozdrtit energii mužskou?

Dokáže síla ženské energie rozdrtit energii mužskou?

Ženskost je oceán a mužskost je lodí na onom oceánu. Mužskost pluje od jednoho bodu k druhému. Počítá s oceánskými proudy, prouděním větru a stoupáním a klesáním přílivu a odlivu, aby se bezpečně dostal k vytčenému přístavu. Síla ženskosti může mužskost kdykoliv rozdrtit.

S jistou obratností však může loď šťastně plout na vlnách oceánu a dosáhnout svého cíle. Oceán je pohyb, energie, která ale nemá žádný konkrétní cíl. Oceán může loď pohltit, loď však také může využít proudů, aby se přiblížila k určitému místu, zatímco oceán proudí mnoha směry zároveň.

Nezměrnost ženské energie spojená se směřováním mužské vize má za následek celistvost a rovnováhu. Nepředvídatelnost a čirá moc ženské energie ale ohrožuje muže, jejichž vize je slabá.

Proto někteří muži říkají o ženách: „S nimi se žít nedá, bez nich také ne.“ Pro mnohé muže je žena tou nejpřitažlivější věcí na světě, stejně jako například hluboká modř oceánu třpytícího se ve slunečních paprscích. Ženy jsou pro ně však také nejnebezpečnější a nejobávanější, zvlášť tehdy, cítí-li se muž slabý.

Nádhera i divokost oceánu vycházejí ze stejného obrovského zdroje energie. Obě jsou součástí stejné ženské síly. Muže přitahuje spontánní bezprostřednost, nezměrnost, vyzařování, neustálá proměnlivost, nepředvídatelnost ženskosti. Ve své divoké podobě je však tato síla také odrazuje. Vyžaduje to silného muže, jistého ve svém směřování, který dokáže milovat silnou ženu plné energie, spontaneity a divokosti.

Může být muž silný a zároveň plný ženskosti?

Všichni v sobě máme celou škálu mužských i ženských vlastností. Na jedné straně spektra je extrémní ženskost. Jako kdybyste vyšli do zahrady svěží ranní rosou a tam v extázi tančili, propojeni s přírodou, s životem. Mohlo by to však být i velmi divoké a nepředvídatelné.

Naopak mužská schopnost soustředit se na jeden bod může ve své extrémní podobě vést až k tomu, že se člověk nenechá za žádnou cenu vyrušit, k slepému perfekcionismu a přílišné sebekontrole. Extrémní mužská energie u muže či u ženy jde tvrdé přes překážky a proniká k jádru problému, dokud není dosaženo konečného cíle.

Mezi extrémní projevy mužské a ženské energie existuje bohatá škála podob obou druhů energie. Někdo se cítí v určitých oblastech tohoto spektra pohodlněji než v jiných. Jen málokdo z  nás je schopen se vědomě pohybovat v celém spektru, protože jsme v zajetí některých stránek mužskosti či ženskosti. Všichni se však můžeme učit, jak se stát celistvými bytostmi a využívat celé škály svých možností.

Když například muž má opravdu potěšení ze sexu, jeho energie je pevně nasměřovaná (projev mužské energie), ale dokáže také citlivě vnímat partnerku (projev ženské energie). Muži, kteří jsou schopni projevit během sexuálního aktu obě stránky své osobnosti, si užijí naplno jak pocitovou, tak i fyzickou stránku milování.

Pokud se budeme snažit vyjádřit celé spektrum své osobnosti, staneme se celistvějšími muži a ženami. A navíc najdeme v tomto spektru své oblíbené místo. A každého z nás bude nejvíce vzrušovat muž či žena, kteří budou  vyzařovat jedinečnou „vůni“ mužské či ženské lásky.

Je dobré mít svobodu ve vyjádření mužskosti či ženskosti. Je také dobré vědět, co chceme. Pak si můžeme najít partnera, kterému nebude vadit, že toužíme užít si více mužské nebo ženské vůně při milování. Můžeme si najít muže či ženu, kteří nás budou schopni milovat tak, jak po tom v skrytu srdce toužíme.

 

David Deida (z knihy – Když jde o muže)

David-Deida

 

 

Přidat koment