Léčivé účinky nádherného milování

Léčivé účinky nádherného milování
Léčivé účinky nádherného milování

Všechny rozmrzelosti, které se v muži nahromadily, se snadno odplaví, když prožije nádherné milování. Takové nádherné milování je pro muže nejlepší lék.

Občas bývá zapotřebí léčby nebo rady, aby muž a žena byli schopni nádherně se pomilovat, když však se jim to jednou podaří a vědí, jak toho kdykoliv znovu dosáhnout, má nádherné milování na muže silně léčivý účinek a pomáhá mu uchovat si kouzlo vášnivé lásky.

Bez pravidelného zážitku velkého milování muž velmi snadno zapomíná, jak hluboce svou partnerku miluje. Jistě ji přeje všechno dobré, je k ní laskavý a zdvořilý, avšak necítí to hluboké spojení s ní, které cítil na počátku.

Bez prožitku nádherného milování začnou její drobné nedostatky v jeho očích narůstat. Na rozdíl od ženy, která k tomu, aby svou lásku pocítila, potřebuje o svých pocitech mluvit, muž si svou lásku uvědomí při sexu.

Třebaže dobrá komunikace má vzájemných vztazích zásadní význam a v zásadě k sexu vede, když se ženě nějakou dobu sexu nedostává, snadno zatrpkne pod břemenem svých úkolů a odpovědností. Cítí se odpovědná nejen za sebe, ale i za svého partnera. Zapomíná na své vlastní ženské, animální tužby. Bez romantické opory milujícího druha nepocítí, že má na sebe čas.

Jak ženy vnímají své tužby

Čím více se žena během dne soustřeďuje na péči o druhé, tím méně si je vědoma sama sebe a svých smyslných tužeb. Uvědomuje si pocity všech ostatních, jen své vlastní ne.

Jako muž zapomíná na city, zapomíná žena na své tělesné tužby a potřeby. Každodenní starosti nabývají vrchu nad hlubšími a animálnějšími vzněty. Čím větší nápor žena pociťuje, tím obtížnější je pro ni uvolnit se a těšit se z prostých radostí života.

Jako muž zapomíná na city, zapomíná žena na své tělesné tužby a potřeby. Každodenní starosti nabývají vrchu nad hlubšími a animálnějšími tužbami.

Když se muž láskyplně a s péčí na ženu soustředí, umožňuje jí, aby se cítila opět sama sebou. Když se žena na chvíli oprostí od potřeby pečovat o druhé, může začít pociťovat své sexuální tužby. Mužova pozornost romanticky soustředěná na detaily, které ji dělají radost, ji na to automaticky připraví.

Přečtete si také: 6 věcí, které probuzený muž chce od ženy

Tím, že se ženě dostává péče, hýčkání a cituplné opory, po které ženská složka její bytosti prahne, začne si uvědomovat své touhy. Ani neví o tom, že tento druh stimulace potřebuje, dokud se jí ho nedostane. Tím, že muž ženě obratně dává to, co potřebuje, pomáhá jí, aby si uvědomila své potřeby a začala chtít víc.

Když se muž například dotkne ženy v blízkosti jejich erotogenních zón, na chvíli ustane, a potom začne znovu, rytmicky a vytrvale, může žena začít pociťovat touhu, aby se jí dotýkal intenzivněji. Zkušený muž přesouvá své dotyky na místa, kde žena pravděpodobně chce, aby se jí dotýkal, a pak, pravě když se tam dostane, se zastaví.

To má za účinek, že stoupne její touha, aby se jí právě tam dotýkal. Muž ji vydražďuje tím, že jí toho poskytne trochu, a pak jí to zase odejme.

Při velkém milování ženina touha neustále vzrůstá. Na počátku může být jen slabá nebo nezřetelná, ale když se sycena a napětí poleví, dostaví se znovu silněji. Jak jsou její tužby postupně uspokojovány, rodí se v ní nové, stále intenzivnější. Tímto způsobem, postupným narůstáním a uvolňováním napětí, může žena pocítit maximální touho po spojení a uvolnění v orgasmu.

Tajemství velkého milování spočívá v tom, že muž ženu pozvolna vydražďuje, aby zvýšil její sexuální touhu.

 

John Gray Phd.

Z knihy – Mars a Venuše v ložnici

John-Gray-Hi-Res

 

Přidat koment