Co ve skutečnosti znamená harmonický vztah?

Co je vlastně harmonický vztah? Jaký je koncept Harmonického vztahu? Spousta lidí si myslí, že harmonický vztah znamená vztah bez mráčku, ale co vlastně znamená harmonický?

Harmonický znamená podle slovníku krásný, souladný. Dostat se do harmonie, znamená, že se musím zharmonizovat. Dostat se do souladu. Do souladu s tím, co vnitřně prožívám, s mojí celou pravdou. Dostat se do souladu se svými pocity. Jak to cítím a prožívám. 

Problém totiž není to, jaká slova používáme, ale že jim každý z nás přiřadí jiný význam.

Harmonie je soulad. Tak jako hudba. Hudba je soulad melodie a rytmu. V tomto případě je rytmus mužská kvalita a melodie ženská kvalita. Rytmus udává tempo, je přímý, melodie se kolem něj line, ale jsou v souladu. Představte si, že by rytmus nebyl v souladu s melodií. Vytvořilo by to velkou disharmonii.

A tak stejně je to s harmonií v životě, emoce a pocity a jsou reprezentací vnitřního světa a musejí se linout v souladu s vnějším světem.

Je to vlastně neustálá hra mužského a ženského principu. Ve vnitřním světě jsou pocity a emoce (ženský princip) a duše, já, nebo-li pozorovatel (mužský princip). Ve vnějším světě, který prostě je, existuje (mužský princip) se neustále něco děje (ženský princip).

Tento neustálý tanec je vyobrazen v symbolu jing jang. Jing jang rozděluje a zároveň sjednocuje mužský a ženský princip a vytváří věčný symbol nekonečné harmonie. 

Jing jang rozděluje a zároveň sjednocuje mužský a ženský princip a vytváří věčný symbol existence.-3

Pokud se děje něco ve vnějším světě a já mám ohledně toho vnitřní pocity, vztahuji se k němu, dávám je najevo a jsem tak v souladu, v harmonii.

Pokud se venku děje něco negativního, tak to na nás má zákonitě vliv. Jedna strategie je dělat, že to na nás vliv nemá a v podstatě ignorovat to, co se děje. Tím ale ignorujeme naše vnitřní pocity, které nám vnější situace přirozeně vyvolává a moudrost, které sebou pocity přinášejí. Efekt to má takový, že abychom tyto nepříjemné emoce necítili, musíme je potlačit. Uzavřít se.

Tím se ale uzavřeme i vůči pozitivním emocím, protože v sobě nemůžeme potlačit jen to negativní. Když totiž svoje negativní emoce přijmeme, taková je prostě pravda, takhle se cítím ohledně toho, co se děje venku a procítím je skrz hněv, bolest, strach a lítost, dostaneme se k autentickým a pravdivým pozitivním emocím. To znamená zharmonizovat se.

Když se něco venku děje a mně se to nelíbí, mám ohledně situace negativní emoce a já tyto emoce potlačuji a nedávám najevo, tak vytvářím disharmonii, vytvářím vnitřní pnutí ohledně té situace. Vnitřní pnutí je zákonitě cítit.

To je ten případ, když cítíte, že je něco ve vzduchu, přijdete do místnosti, kde jsou lidi, kteří se spolu např. pohádali nebo se spolu nebaví. Tento nesoulad pak vytváří oddělení se od svých pocitů. Už nejsem ve spojení se sebou samým. A když nejsem ve spojení se sebou samým, nemůžu být ve spojení s jinými lidmi. Fyzicky můžeme být v jednom prostoru, tvářit se, že je vše v pořádku, ale energie mezi námi přestala proudit, už mezi námi není spojení. Navenek se může zdát vše v “harmonii”, ale energeticky jsme oddělení. Neprobíhá mezi námi výměna energie. Držíme ji v sobě.

Navenek se tváříme, že se nic neděje, ale vevnitř je to jinak a to vytváří nesoulad. Disharmonii. Nepřijímáme pravdivě to, co se děje. Schováváme se jako malé děti před něčím a myslíme si, že pokud se schováme, potlačíme to, tak to přejde a nebude to mít žádný vliv.

Harmonie znamená přijímat vše tak, jak to je, přijímat i vnitřní svět. Na ničem nelpět. Přijímat vše tak, jak to je, a to znamená nejen vnější situaci ale i vnitřní pocity, které ohledně situace mám. Zharmonizovat se znamená být v souladu se svojí pravdou, se vším, co cítím.

Proč nedáváme najevo to, jak se cítíme? Protože lpíme na vztazích, máme strach, že bychom je mohli ztratit, a tak radši nic neříkáme. Tím ale ztrácíme spojení s partnerem. A právě tím, že se odpojíme, naše vztahy ztrácíme, ztrácíme partnery právě proto, že se od nich odpojujeme emocionálně. Pokud tento návyk odpojení praktikujeme pravidelně ve vztahu, tak z našeho vztahu nic nezbude, pouze obraz vztahu, spíše soužití s jiným člověkem.

Většina lidí podle poučky osobního rozvoje přijímá vnější situaci tak, jak je, protože by to tak mělo být, protože to moudré knihy říkají. Tato poučka není špatně, je to pravda, ale přetvořená podle našeho vnímání.

Naše nepochopení této pravdy vytváří odpojení ve vztazích a vztahy bez vášně. Lépe řečeno mylné pochopení této pravdy, protože ji pochopíme jen z části. Přijímáme to, co se děje ve vnějším světě, ale často už nepřijímáme svět vnitřní, to znamená to, jaké máme pocity ohledně toho, co se děje.

Ve slovníku cizích slov je ještě ke slovu harmonický přiřazené slovo krásný, vyvážený. Co znamená krása podle nás? Jen úsměvy? Ne, ke skutečné kráse se dostanete vnímáním, vnímáním toho, co je i ve své nedokonalosti. Často se snažíme, aby bylo všechno jen krásné, v překladu dokonalé.

Ale je to jako se sochařem, který by nechtěl pracovat s hlínou ve své studené, surové formě. Nikdy by něco krásného nevytvořil, pokud by v prvé řadě nechtěl pracovat s něčím “nepříjemným”, “nedokonalým”, tak jako jsou pro nás často “negativní” emoce.

Koncept harmonického vztahu pro mnoho lidí znamená vztah bez mráčku. Opak je ovšem pravdou. Krása harmonického vztahu spočívá v jeho nedokonalosti. Ve stoupání a padání. Ve vyváženosti emocí “negativních” i “pozitivních” a jejich vyjadřování, ve vyváženosti vnějšího a vnitřního světa.

Krása harmonického vztahu spočívá v jeho nedokonalosti.

A to mě dostává ke slovu vyvážený. Co znamená vyvážený, vyrovnaný? Podle obrazu, který se nám vybaví často v hlavě je to přímka. Ale vyváženost spíše spočívá ve střídání klesání a stoupání.

Pokud se podíváte na vyvážené grafy investičních portfolií, tak to, že je fond vyvážený neznamená, že roste nahoru lineárně jako přímka.  Je to křivka, která se skládá ze vzestupů a pádů. Čím více máte výkonnější investici, která má přinést větší procento zisku, tím více je zde vzestupů i pádů, a mnohem výraznějších. I když více riskujete, ve většině případů máte také mnohem větší zisk. Risk je zisk 🙂

V případě konzervativních fondů je minimální riziko vzestupů i pádů, tato investice je velmi klidná a bez rizika. Je zde minimální rizikovost, vysoká stabilita. V konečné fázi ale mnohem méně zisku, zisk je minimální. Udržujete si to, co máte, protože o to, co už máte, nechcete přijít, a proto neriskujete.

Ale je to nuda. Proto pokud neříkáme ve vztahu celou pravdu, tak naši vnitřní pravdu sdílíme jen velmi omezeně. Neriskujeme říkat to, co cítíme, protože to není jen pozitivní, a máme strach, že bychom ten vztah mohli ztratit.

Tímto způsobem udržujeme vztah jako konzervativní investici s minimálním rizikem, ale s minimálními benefity, minimální hloubkou a vášní.  Držíme si to, co už máme, a nechceme příliš mnoho růst. Ve skutečnosti konzervativní fondy jen pokrývají inflaci, a někdy ani to ne. Ve finále ztrácíme, a tak se to děje i se vztahem. Udržujeme vzájemné soužití, ne partnerský vztah.

Přečtěte si také: 4 kvality vědomého partnerského vztahu

Vztah je od slova vztahovat se k někomu, něčemu. Pokud jen sdílíte prostor, nevytváříte vztah. Jste dvě osoby spolu žijící v jednom prostoru, které spolu sdílejí vnější svět. Je to vzájemné soužití. Vztah vytváříte tím, že se k někomu vztahujete, tedy kvalitou vnitřního světa.

Proto, abychom vytvářeli vztah, musíme sdílet to, co se děje i v našem vnitřním světě, jaké máme pocity, emoce, myšlenky.

Ve filmu jíst, milovat, meditovat hlavní hrdinka, kterou hraje Julia Roberts, opouští svou lásku, protože má strach, že přichází o svůj vyvážený život. A její duchovní mistr Ketut jí řekne, že součástí vyváženého života je někdy i ztratit hlavu pro lásku 🙂

Toto pro nás znamená harmonický vztah, harmonický život. Žijte život v jeho plné šíři i hloubce. Prožívejte svoje pocity, prožívejte svoji pravdu, neschovávejte hlavu do písku před negativními emocemi, protože vás stejně doženou. Přijměte je a uvidíte, že je v nich schovaný poklad, na který vaše pravé já už dlouho čeká. Objevte tyto schované dary a sdílejte je s druhými a se světem.

 

Jiří a Lucy Majkusovi

Spoluzakladatelé projektu www.HarmonickýVztah.cz

Jiří a Lucy Majkusovi

 

Přidat koment