Kategorie - Tajemství o ženách

10 vlastností ženy, která plně převzala moc nad svojí silou

Zpětvzetí svojí síly se v každém okamžiku cesty odráží na její rozhodnosti. Pokud my, jako ženy, budeme při svých rozhodnutích vycházet z naší vnitřní síly, pak budeme vytvářet lepší život a tím přispívat k posílení celého rodu...

Když “Bohyně” mlčí a muži pláčou

Dar lásky je vlastní každému z nás. Netýká se pouze vybraných osob. Láska je božská esence, ze které se člověk rodí i umírá. Jsem přesvědčená, že láska a dech jsou nejdůležitější esencí života. Láska je cesta a srdce světlo...

Proč muži nesnášejí ženský smutek nebo přílišnou citlivost

Lenka byla zdrcená vzpurným chováním své dospívající dcery Kláry. Dívka se toulala venku s partou a její chování bylo den ode dne horší. Jak Lenka, tak její manžel Robert o tom s dcerou hovořili a varovali ji, že buď své chování...

10 nejčastějších důvodů, proč jsou ženy hysterické

Také vás na ženě štve, že se chová jak hysterka, a že dělá ze všeho scény? Ptali jste se někdy sami sebe, proč jsou ženy hysterické? Jsou opravdu tak emočně nevyrovnané, že se chovají hystericky a my chlapi jsme naprosto v pohodě...

Dokáže síla ženské energie rozdrtit energii mužskou?

Ženskost je oceán a mužskost je lodí na onom oceánu. Mužskost pluje od jednoho bodu k druhému. Počítá s oceánskými proudy, prouděním větru a stoupáním a klesáním přílivu a odlivu, aby se bezpečně dostal k vytčenému přístavu. Síla...

Zvol si ji každý den (nebo ji nech být)

Strávil jsem 5 let ubližováním skvělé ženě, díky tomu že jsem s ní sice byl, ale ve skutečnosti jsem si ji plně nezvolil. Chtěl jsem s ní být. Opravdu jsem si ji chtěl zvolit. Byla to úžasná a znamenitá žena, zábavná, přitažlivá...