7 věcí, které PRAVÝ MUŽ dělá ve vztahu

Existuje vůbec někdo, jako “pravý muž”? Je možné nás muže zařadit do škatulek a rozdělit nás na “Pravé Muže” a “Nepravé Muže”? Co si vy sami představujete pod pojmem “pravý muž”?

Je to někdo, kdo dělá všechno správně a tak, jak se má, nebo je to někdo, kdo si žije svoji ŽIVOTNÍ CESTU a nezáleží mu, co si o něm řeknou ostatní a kam ho zařadí?

Je vůbec potřeba takové označení dávat? No, vás to dovedlo až sem, tak to asi nějaký smysl mělo.

Když jsem začal svoji poznávací cestu osobního rozvoje, tak jsem si myslel, že za chvíli budu už ten pravý chlap a nebudu mít už žádné problémy. Velmi brzy mě samozřejmě moje iluzorní představa opustila. Pochopil  jsem, že je to o neustálém vývoji a objevování sebe sama.

Moudré přísloví “Poznej sebe a poznáš celý svět” pro mě dostávalo úplně nové pochopení.

Pojem pravý muž je pro mě nyní pojmem neustálého vývoje. Tento vývoj nikdy nekončí. Jak se říká: “Buď rosteme, nebo umíráme.”

Pochopil jsem, že to pro mě v životě nejdůležitější je následovat SVOJI ŽIVOTNÍ CESTU, BÝT V KONTAKTU SÁM SE SEBOU a mít OTEVŘENÉ SRDCE, MILOVAT.

Zní to možná hezky, ale pro mě to není tak jednoduché. Následovat svoji životní cestu chce velkou dávku odvahy a ochoty riskovat komfort a bezpečí…

Mít OTEVŘENÉ SRDCE znamená prožít si svoje emoční traumata, bolesti a strhnout emocionální zdi, které jsme si na cestě životem vybudovali kolem našeho srdce. Nebát se ukázat světu a hlavně sami sobě kdo jsme.

Podívejte se, jak to udělat elegantně a hlavně PRAKTICKY pomocí Vedených Meditací >>

A nebo pomocí práce ve vašem vztahu díky online kurzu Tajemství trvalé ZAMILOVANOSTI >>

Byl jsem vychováván v prostředí, kde na první příčce hodnot byla jistota a bezpečí. Žil jsem v prostředí, které mému srdci udeřilo několik silných a bolestných ran, které jsem v sobě dlouho potlačoval a některé ještě v sobě potlačuji a potřebuji léčit. 

Podnikal jsem v prostředí, kde hlavním mottem úspěchu bylo kopírovat to, co dělají ostatní. Když budete dělat to, co dělají úspěšní lidé ve vašem oboru, tak budete také úspěšní. Už jste slyšeli někdy toto moudro?

Držel jsem toho, jako klíště, ale díky tomu jsem nemohl následovat SVOJI VLASTNÍ cestu.

Dlouho mi trvalo než jsem našel odvahu jít svojí cestou a než jsem byl ochoten začít léčit své srdce a dovolit si pustit do svého života více lásky.  Za to bych chtěl poděkovat v prvé řadě mé manželce Lucy, která je mou věčnou oporou. 

Mnoho žen si stěžuje, že dneska muži nejsou muži, ale chovají se jako malí kluci.

Tento článek jsem napsal, protože jsem se chtěl podělit o zkušenosti ostatních mužů a zkušeností, které jsem posbíral ve svém manželství.

K těmto sedmi bodům by se mohlo přidat ještě mnohem více, ale začneme těmito sedmi.

Pojďme se tedy společně podívat na 7 věcí, které pravý muž dělá ve vztahu.

1. Miluje a respektuje ženu takovou jaká je

Pravý muž svou ženu miluje, ne jen její tělo, nebo postavení, ale miluje ji celou, takovou jaká je. Je si vědom, že fyzická krása časem uvadá, a proto se koncentruje na milování její osobnosti, její vnitřní krásy… její duše.

A paradoxně se díky tomu rozvíjí i její vnější krása! Dobrý ne 🙂

Chová se k ní jako k dámě, důstojně, a s respektem. Nevadí mu pro ni uvařit skvělou večeři, vzít ji ven do společnosti, nebo za ni zaplatit účet. Přirozeně očekává, že jeho žena ho bude milovat stejným způsobem. Takového, jaký je.

Je si vědom i nedostatků, ale hlavně vyzdvihuje její přednosti, talenty a její ŽENSKÉ dary. Je si vědom, že věci, které ho na ni štvou, jsou zpravidla odrazem jeho vnitřního světa, a proto s ní to, co mu na ni vadí, otevřeně komunikuje.

Je si vědom, že jeho žena má svá vlastní zranění a přistupuje k nim s láskou. Pravý muž miluje svoji ženu takovou jaká je, se vším a plně.

Podívejte se, jak můžete svoji ženu ještě více MILOVAT! >>

2. Je zavázán svému vztahu naplno

Je si vědom, že je potřeba úsilí, aby vztah byl silný a zdravý. Považuje svůj vztah jako 100% závazek, protože ví, že bez tohoto závazku nebude ochoten si projít těžká a bouřlivá období, která jsou v každém vztahu.

Moc dobře ví, že závazek do vztahu se ženou, kterou si vědomě zvolil, není svazující, ale ve skutečnosti osvobozující.

Jeho primární životní koncentrace je na dosažení svobody a pochopil, že ta konečná svoboda po které touží, je možná jen když bude SVOBODNĚ MILOVAT.

A nejlepší trénink, abychom toho mohli dosáhnout je přátelé intimní vztah. Pokud tedy chcete na konci života opouštět tento svět s otevřeným srdcem, tak vám doporučuji jít do vztahu s mottem ALL IN!

Ví, že jeho vztah se ženou je skvělá příležitost, kde může tuto lásku praktikovat. Je to místo, kde může v bezpečném prostředí otevírat své srdce a léčit svá zranění, která mu brání, aby skutečně a naplno miloval.

3. Je proaktivní

Pravý muž nereaguje, ale je proaktivní. Nečeká až co se stane, aby potom mohl reagovat. Vytváří situace proaktivně a přemýšlí PROAKTIVNĚ. Nebojí se udělat první krok. Nebojí se kritiky, která s tím může souviset. A možná i bojí, ale přesto ho udělá.

Pokud si není jistý, jak se zachovat, co udělat, tak se nebojí vyhledat pomoc, nebo radu od ostatních mužů, nebo i od své ženy. Ví, že jeho žena mu může ukázat nový úhel pohledu, který mu může pomoci při rozhodování, jaký udělat další krok.

Proaktivně přemýšlí a jedná, jak udělat život jeho ženy ještě více chutnější, sladší a záživnější. Je si vědom potřeb jeho ženy, a s tímto přístupem se je snaží naplňovat, protože jeho žena dělá to stejné pro něho.

4. Pracuje na svém vnitřním světě a je ochoten přijmout zpětnou vazbu od své ženy

Věnuje se své vnitřní práci  a neustále se vzdělává v tom, jak mít ještě více kvalitnější vztah se svojí ženou, vzdělává se ve svém oboru a profesi. Je si vědom skutečnosti, že jeho vnější svět je odrazem jeho vnitřního světa, a tak se zabývá a zkoumá svůj VNITŘNÍ svět a svoje nitro.

Studuje, jak rozvíjet svůj plný potenciál, pracuje na svém rozvoji a vývoji.

Je ochoten se podívat na svoje stinné a temné stránky, protože ví, že právě ony temné stránky jsou klíčem k realizaci jeho velké životní vize a k tomu, aby mohl být kvalitním partnerem.

Nepotlačuje žádné části sebe sama a ty, které v dětství a v průběhu svého života potlačil, integruje a pracuje s nimi.

Je otevřený zpětné vazbě, kterou mu dává jeho žena, protože ví, že reakce ženy je podobná tomu, jak na něj reaguje svět, jako takový. Nekritizuje ji za to, ani neobviňuje, ale vítá další možnost, aby se podíval na sebe z jiného úhlu než ze svého a vidí to jako příležitost, jak se dál v životě posunout.

Je si také vědom, že jeho žena není jen “princezna”, ale má také své temné a stinné stránky a není překvapen, když se jeho žena nechová jen tak, jak by dle společnosti měla.

Dává jí prostor k tomu, aby otevřeně vyjádřila své emoce a to kdo je.

5. Bere odpovědnost za svoje činy a rozhodnutí

Nesnaží se nikoho obviňovat (zvláště svou partnerku) a neobhajuje svoje chyby. Jednoduše uzná svoji chybu, omluví se, poučí se z ní a udělá další kroky, aby ji napravil. “Omlouvám se” není pro něho těžké vyslovit. Ví, že omluva neublíží jeho mužství.

Omlouvá se ale z pozice SÍLY, ne z pozice ublíženého chudáčka, který se omlouvá mamince, že udělal průser.

Ve skutečnosti omluvou demonstruje, že je sebevědomý, odvážný, čestný a je ochoten přiznat chybu a udělat, co je potřeba, aby ji napravil, pokud to situace vyžaduje.

Bere plnou odpovědnost za svůj život a svoji životní cestu a nechává prostor, aby jeho žena byla odpovědná za tu svoji. Nesnaží se vyřešit problémy za svoji ženu, ale pomáhá ji, aby si je dokázala vyřešit nakonec sama. To stejně očekává od své ženy.

Cítí i odpovědnost vůči společnosti a pravidelně se snaží být prospěšný různými způsoby a nejlépe svými talenty přispívá pro dobro celku.

6. Je otevřený, upřímný a pravdivý

Nebojí se říct to, co má právě na mysli, když cítí, že je to potřeba říct. Je ochoten říct NE, pokud s někým a něčím nesouhlasí a je také ochoten prozkoumat na jakém základě je založen jeho názor. Jestli je „OPRAVDU JEHO“ nebo je akorát převzatý od někoho jiného . Je ochoten vést debatu se svojí ženou o určitém tématu, kde má jiný názor.

Je upřímný a mluví ke své ženě jako k rovnoprávnému partnerovi a dovolí ji si udělat vlastní závěr a nechá ji zachovat se tak, jak uznala za vhodné.

Nebojí se mluvit pravdu i když ví, že jeho ženě to nebude vždy příjemné. To stejně zase očekává od své ženy, že k němu bude upřímná a pravdivá a nebude mu tolerovat nic jiného, než aby byl opravdu SÁM SEBOU.

Otevřeně komunikuje se svojí ženou o různých oblastech jejich života včetně sexuality, intimity a citlivých témat, protože moc dobře ví, že se díky tomu více poznají, a to pomůže jejich intimnímu vztahu.

7. Má odvahu ukázat svoji zranitelnou část

Nesnaží se před svoji ženou vypadat pořád dokonale a naprosto mentálně v pohodě. Ví, že když se snaží dělat, že je všechno v pořádku, ale ve skutečnosti není, že to jeho žena stejně pozná a ničemu to nepomůže.

Je ochoten ji ukázat svoji zranitelnou část, jinými slovy, je ochoten se ji ukázat takový, jaký je. Se všemi zraněními a nedostatky, protože takový teď prostě je. To neznamená, že se svými zraněními nepracuje, ale je ochoten se na ně v prve řadě podívat a ukázat je své ženě.

Díky tomu, že si uvědomuje, že vztah je na odhalování sebe sama a strhávání svých masek ideální a bezpečné místo, tak to před svojí ženou neschovává. Je si také vědom toho, že díky tomu může být více sám sebou… takový, JAKÝ JE, a to mu dodává velké sebevědomí na jeho cestě životem.

Dělá to také díky tomu, aby se dostal ke své pravé podstatě a mohl se setkat s pravou podstatou své ženy a společně a opakovaně prožívat tento blažený okamžik lásky.

Pokud jste dočetli až sem, tak článek sdílejte s dalšími lidmi, pro které může být užitečný.

Mezitím ať se vám daří na vaší životní cestě.

P.S. Podívejte se na toto video dříve, než se vaše partnerka ZAMILUJE do NĚKOHO JINÉHO! >>

 

Jiří Majkus – spoluzakladatel projektu www.HarmonickyVztah.cz, autor programů vedených meditací a spoluautor (se svojí ženou) dalších online projektů.

Přidat koment