4 nejčastější mýty o ženství, kterým někteří lidé stále věří

4 nejčastější mýty o ženství, kterým někteří lidé stále věří

Ženství a Božská ženskost jsou oblíbenými tématy dnešní doby. Tradiční tantra a původní tradice dle šamanů jsou často považovány jako zdroj skutečného odhalení ženství a spirituality.

To, co jsme se kdy učili a ostatní prosazovali, se ale často liší od základní představy o ženství pramenící právě z těchto starých tradic. Jedním z hlavních důvodů tohoto zkresleného myšlení je vliv patriarchálních kultur, kde ústně předávané tradice se vážou k těm psaným.

Pojďme se tedy podívat na některé z mýtů o ženskosti, které byly představeny autory patriarchálních kultur.

1. Ženství je jemné a něžné

Prvním mýtem je to, že ženské pohlaví je jemné a něžné. Příkladem může být přirovnání ženství k Matce přírodě.

V prastaré tantře a šamanské kultuře se uvádí, že vesmír je ženského rodu. Je to ženská energie, která zajišťuje potravu a úkryt, ale také způsobuje přírodní katastrofy (hurikán Katrina), hladomor a nemoci (chřipka, rakovina, skleróza). Nakonec je to právě ona co nás zabíjí.

V tantře najdeme jako nejčastější zobrazení ženskostí bohyní času Kálí. Kálí svým vzhledem nahání hrůzu a její krk zdobí náhrdelník s lebkami tančící na mrtvém těle Šivy.

Avšak Kálí může být prospěšná – vede své stoupence k rychlé spirituální transformaci a dokáže poskytnout okamžité osvícení. Způsob jakým požehnává je obzvláště něžný.

2. Ženské pohlaví je submisivní

Všeobecně panuje milná představa, že ženy které naplno vnímají svou ženskost, musí přestat kontrolovat události ve svých životech a nechat muže aby je vedl.

Zaměnění slov „vzdát se“ a „podřídit se“ je kapitola sama o sobě, stejně tak jako záměna tvrzení, že lidé v ženském těle by měly představovat ženskou polaritu, zatímco lidé v mužském těle by měly představovat pouze mužskou energii.

Nicméně vraťme se k původnímu záměru tohoto článku a podívejme se na některá známá božstva pohanů, která zcela rozboří tento mýtus.

Inanna byla sumérská bohyně plodnosti, lásky a války. Zrodila se před 4000 př. n. l. a považuje se za jednu z nejstarších zaznamenaných bohyň.

Další bohyní byla babylonská a asyrijská bohyně Ishtar. Jejími hlavními aspekty byly láska, plodnost, sex a válka.

Přečtěte si také: 10 vlastností ženy, která převzala moc nad svojí silou

Párvatí, manželka Šivy, je známá jako Bohyně lásky a oddanosti. Ženský prvek Parvati symbolizuje také sílu a moc. Jednou z jejich podob je tygr či lev a v této podobě dokázala přemoct démona, kterého žádný muž neporazil.

Nikdo by se neodvážil prohlásit, že tyto Bohyně jsou submisivní. Jejich ženskost je ovšem skutečná. 

Prastaří šamanové proto tvrdí, že neexistuje rozpor mezi ženstvím a mocí.

3. Ženství by nemělo zastrašovat muže

Existuje řada názorů, že západní kultura dnes nutí ženy, aby byly mužnější a samostatnější – samy zvládly zkoušky, udržely si práci, našetřily si peníze na důchod a spoustu dalších věcí. A proto se ženy musí dostat ven z této mužské skořápky, protože tímto způsobem zastrašují muže. Stávají se rovnocennými a v podstatě jejich soupeři. Také se ženám doporučuje zmírnit vztek a jiné nepříjemné emoce, avšak tímto opět zastrašují muže.

Pojďme se dostat k jádru věci.

Muž se bude obávat pouze schopné a rozhodné ženy a to do jisté míry proto, že dostatečně nevěří ve své mužství. 

Muž se bude obávat pouze ženy, která si je vědoma svých emocí, bude se obávat výrazné ženy a to do jisté míry proto, že se necítí v souladu se svou ženskou částí.

Patriarchát oblbuje muže, kteří se pak nechají odstřihnout od svých emocí, což je hlavní hnací sílou a výsledkem tohoto dění.

Muži, kteří jsou natolik vyčerpaní, snažením se o dosažení nereálných cílů svého mužství, odříznutí od vnitřních a vnějších zdrojů podpory, bojující s nesouladem mezi představami o úspěchu v této konzumní společnosti a skutečnou touhou jejich duše. Napadlo by vás vůbec, že takový průměrný muž je neochotný jednat s náročnou ženou?

Můžeme se pokusit vyřešit tento problém, jestliže pozměníme chování ženy, a tím vytvoříme ženu zvanou „Bonsai“.

4. Žena jako Bonsai

Pečlivě tvarovaná již od narození, aby splňovala mužské očekávání patriarchátu, je právě žena „Bonsai“. Žena natolik malá, aby se dokázala ukrýt na poličce a mohla být ignorována, když důležité mužské povinnosti mají přednost.

Je šlechtěná, zastřižená, namalovaná, navoněná a ozdobená, aby potěšila veškeré smysly.

Její podoba je ztvárněna umělecky, aby potěšila muže – tancováním, orálním sexem, vařením, …avšak ona sama nevyžaduje nic, zdvořile požádá jen o to, čím si je jistá, že jí muž kdykoliv splní. Dokáže být sexy, ale pouze takovým způsobem jaký se jejímu muži libí a pouze kdy on chce.

Žena jako Bonsai je natolik ženská, že se jí žádný muž neobává.

Zatímco žena Bonsai je přehnaně popsána, je stále ještě drobnou nadsázkou. Mnoho lidí rozezná díky tomuto popisu, vlastnosti jejího nevědomého ideálu ženskosti, a tyto nevědomé ideály neustále utvrzují očekávání ostatních v tom, že ženy by měly být odměněny nebo potrestány za své chování.

Další varianta – Zmocněný muž

Tradiční koncept nám ukazuje, že skutečné ženství bylo mocné a naprosto úžasné, síla a moc byly nedílnou součástí lásky, sexu i plodnosti.

A namísto přetváření žen tak, aby nezastrašovali zmrzačené patriarchální muže, proč se raději nesoustředíme na pozvednutí mužské síly?

Je nutné držet při sobě, ženy i muži, a navzájem se podporovat abychom plně rozvinuli všechny aspekty našeho bytí. Teprve pak můžeme přijmout neskrývanou, divokou, nádhernou sílu bezprostřední ženskosti.

Co proto můžeme udělat hned teď?

1. Ať už jste jakéhokoli pohlaví, dovolte sami sobě být skutečnou lidskou bytostí.

Neexistuje žádné pravidlo lidského bytí, které by posuzovalo, co je špatně, nevhodné pro naše tělo, „příliš rozdílné“, nebo dokonce nepřijatelné. Lidé neustále potlačují druhé, protože se cítí nepohodlně ve své vlastní kůži – ovšem vy nejste tím problémem, problémem jsou oni sami. Můžete se tedy od toho oprostit.

2. Vciťte se do všech zákoutí vašeho nitra, které si „zakazujete“.

Je to tak bezpečné a přijatelné prozkoumávat části sama sebe, které jsme vždy potlačovali. Vytvořte si bezpečný a vyhovující prostor – ukliďte pokoj, najděte si čas ve svém kalendáři, vypněte telefon a upozornění na počítači, a třeba si pozvěte přítele, který se o vás postará – a konečně se podívejte na člověka, kterým jste si nikdy nedovolili být.

3. Přijměte vaši zvláštnost, vaši temnotu, své potlačené vlastnosti a nesmírnost vaší bytosti, která ve vás přebývá.

Jakoukoliv část sebe, kterou budete potlačovat nebo se snažit popřít vytvoří překážku k osobnímu růstu a intimitě. Nemusí se nám líbit proces nápravy našich potlačených emocí, ale vždy si užijeme výsledný pocit svobody.

4. Vytvořte prostor k vyjádření potlačených emocí i ostatním.

Cokoliv budete v sobě potlačovat, vás bude nutit potlačovat i u ostatních, protože se kvůli tomu budete cítit nervózní. Když se naučíte umožnit ostatním, aby vyjádřili své skutečné pocity, pomůže vám to přijmout sebe a i vaše pocity.

Co si myslíte o ženskosti? Našli jste něco co je vám blízké? Jak vnímáte polaritu v dnešní společnosti? 

 

Přeložila: Michelle Newcastle

Jenny Hale

Podporuje lidi, kteří se se zajímají o vnitřní podstatu vztahů, tak aby rozvíjeli své vyšší já. Jenny vede diskuzní kroužky, workshopy a individuální setkání se zaměřením na vztahy jako cesty k osobnímu a duchovnímu růstu.

 

 

 

Zdroj: http://omooni.com/blog/4-myths-femininity-people-still-believe/

Přidat koment