4 kvality vědomého partnerského vztahu

4 kvality vědomého partnerského vztahu

Nastává období, kdy naše vztahy volají po zásadní změně. Stávající model už není funkční. Lidé nejsou spokojeni ve svých vztazích, ale neví, jak to udělat, aby fungovaly.

A ať už tomu věříte nebo ne, nemusí to znamenat, že je to špatně. Změna totiž přichází, když systém kolabuje. Věřím, že právě tohle se děje v oblasti intimních vztahů. Toto hroucení stávajícího modelu nás nutí přiblížit se více k vědomé lásce.

Co je to tedy vědomý vztah?

Je to láskyplný vztah, ve kterém oba partneři cítí závazek k vyššímu smyslu, a tímto smyslem je růst. Individuální růst a společný růst páru. Vývoj, díky kterému se svět stane lepším místem.

Doposud šla většina lidí do vztahu hlavně proto, aby uspokojila svoje osobní potřeby. Tohle může po několik let fungovat, ale nakonec přijde nespokojenost a vztah se rozpadne.

Když se ale dva lidé dají dohromady se záměrem společného růstu, tak celý vztah bude směřovat k něčemu mnohem většímu než jen k uspokojení. Partnerství se stane cestou za evolucí a tito dva jedinci mají příležitost vyrůst mnohem více, než kolik by vyrostli, kdyby byli sami. Výsledkem se stane hluboké naplnění a dlouhodobá spokojenost.

Takže pokud cítíte vnitřní volání posunout svůj láskyplný vztah na další úroveň, níže uvádím čtyři kvality, které charakterizují to, co znamená být ve vědomém vztahu.

Vítejte na cestě k vědomému partnerství. Toto je další úroveň lásky….

1. Vědomý pár není připoutaný k výsledku, který vztah přinese – růst je na prvním místě

Nebýt připoutaný k výsledku, který vztah přinese, neznamená, že je vám jedno, co se stane! Také to neznamená, že nemáte představu, jak by váš vztah měl vypadat.

Znamená to, že jste více zavázáni starat se o společný růst, než řešit hlavně to, aby vztah fungoval podle zažitých společenských představ.

–>> Jak OPRAVDU přestat žít dle společenských představ (podívejte se na VIDEO)…

Pokud nerosteme, tak nenaplňujeme záměr naší duše.

Skutečnost je taková, že jsme tady, abychom rostli. Fyzicky, mentálně, emocionálně a duchovně. Když se náš růst zastaví, tak přirozeně cítíme, že je něco špatně. A máme pravdu. Pokud nerosteme, tak nenaplňujeme záměr naší duše.

Bohužel, vztahy dnes mají tendenci růst více potlačovat, než ho posilovat a podporovat. Toto je jeden z mnoha důvodů, proč v dnešní době naše milostné vztahy nevycházejí.

Chceme, aby se partner choval určitým způsobem a potlačujeme sami sebe, abychom potěšili ostatní. Dříve nebo později se pak cítíme malí, utlačovaní a zmatení, kým jsme se to vlastně stali.

To vede nevyhnutelně k tomu, že se cítíme ve vztahu jako v kleci, ze které se chceme vysvobodit. Tou smutnou pravdou ale je, že jsme se v té kleci uvěznili sami.

Vědomý pár dává růst na první místo, protože si je vědom, že je to klíč k tomu, aby byl vztah stále živý. I když růst může být děsivý (protože nás vede do neznáma), takový pár jím usiluje o rozmach, i když je v sázce, že svůj vztah přerostou. Díky tomuto přístupu si ve vztahu udržují přirozený pocit živosti a lásky.

2. Každý člověk ve vztahu se zavazuje být odpovědný za svůj vnitřní svět

Vědomý pár ví, že každý z nich si nese zranění z minulosti a oba jsou si vědomi, že tato zranění nevyhnutelně vyplývají na povrch zvláště ve vztahu. Jinými slovy, počítají s tím, že budou cítit opuštění, uvíznutí, odmítnutí, přehlížení a jakékoliv další nepříjemné pocity, které vyvstávají, když cítíme silné pouto k druhému člověku.

>> Převezměte odpovědnost za svůj vnitřní svět

Většina z nás věří, že ve vztahu bychom se měli stále cítit skvěle, a když nepříjemné pocity vylezou na povrch, tak si myslíme, že se děje něco hrozného. To, co v takových situacích nedokážeme vidět, je, že tyto pocity vyvstaly díky našim chybným vzorcům! Tyto problémy nejsou způsobeny naším partnerem, ale našimi přesvědčeními.

Vědomý pár je ochoten se podívat do své minulosti i na stávající problémy, protože ví, že když se zbaví starých přesvědčení, může se začít vyvíjet „nový“ vztah. Nefungující vzorce se rozpustí, ale jen pokud si je uvědomíme.

3. Všechny pocity jsou vítané a neodsuzuje se žádný vnitřní proces

Ve vědomém vztahu je prostor cítit všechno. A nejen to, je zde prostor tyto pocity a představy vyjádřit svému partnerovi. Pohybujeme se ale v oblasti na hraně… není jednoduché to dělat. Je to však současně jedna z nejléčivějších věcí, jakou nám partnerství může přinést.

Je nezvyklé být zcela otevřený v tom, kdo jste, vytrvat a nechat svého partnera dělat totéž. To, co uslyšíte, se vám nemusí líbit a může vám dát zabrat to ustát. Ale dovolujete, aby se to dělo, protože vám záleží na tom, aby partner byl autentický.

Jak už jsem uvedla, jsme zvyklí formovat a měnit sami sebe, abychom se zavděčili lidem, které milujeme, protože nechceme, aby nás přestali milovat!

Následkem ale je, že potlačujeme lásku v našem vztahu.

Jedinou možností je naprostá upřímnost…. odhalování částí sebe sama, které je těžké sdílet. A to samé dovolit partnerovi. To vede k tomu, že se s partnerem můžeme vidět takoví, jací skutečně jsme, a může přijít opravdová bezpodmínečná láska.

4. Vztah je místo, kde praktikujeme lásku

Konec konců, láska je praxe. „Trénujeme“ přijetí, vnímání přítomného okamžiku, odpuštění a otevírání našich srdcí vedoucí ke zranitelnosti.

Někdy vnímáme lásku jako dosažení cíle. Chceme tento vrcholný pocit prožívat neustále a pokud se tak neděje, tak s naším vztahem nejsme spokojeni. Myslím, že nám chybí pochopení, o čem láska je.

Láska je cesta a prozkoumávání. V nespočetně situacích, které ve vztahu zažíváme, se neustále ptáme sami sebe: „Co by udělala láska?“. Odpověď se pokaždé může lišit a díky tomu budeme poznávat způsoby, které jsme nikdy předtím neznali.

Vědomý pár je naprosto zavázán stát se ztělesněním lásky. A po celou dobu, kdy budou lásku praktikovat a budou jí oddáni, bude jejich život a vztah protknut láskou takovým způsobem, jakým by si ani nedokázali představit.

Vydejte se prozkoumat vaši životní cestu skrze 14 klíčových oblastí ŽIVOTA >>>

 

Shelly Bullard

Přeloženo z článku – The 4 qualities of a conscious relationship

Článek je možné v nekomerční podobě šířit dál v nezměněné podobě včetně této poznámky a odkazem www.HarmonickyVztah.cz a všemi dalšími odkazy uvedenými v tomto článku.

Shelly Rodinná a manželská terapeutka, koučka. Autorka knihy: How to Become the Most Attractive Version of Yourself

Zdroj: http://www.mindbodygreen.com/0-21277/the-4-qualities-of-a-conscious-relationship.html

Přidat koment